میلاد محسن نژاد
img_2996.jpg
iantd_logo.png

Milad Mohsennejad

 • IANTD Normoxic Trimix IT

 • IANTD Trimix(100m) Instructor

 • IANTD Advanced

  Recreational Trimix Instructor Trainer 

 • IANTD Advanced Nitrox IT 

 • IANTD Tech Essential IT 

 • IANTD Course Director 

 • IANTD Normoxic Trimix Plus Instructor(70m) 

 • IANTD Tek Light Wreck Instructor 

 • IANTD Side Mount Instructor 

 • IANTD Tech Essential Instructor 

 • IANTD Elite Instructor 

 • IANTD Nitrox Instructor (Recreational Levels with Specialities) from 2016 

 • IANTD Trimix Blender Instructor 

 • IANTD O Doppler Technition Instructor

 • IANTD VIP Check Instructor

 • IANTD Life Support Technition Instructor

 • Tecline Technition

 • IANTD Technical Wreck Instructor

 • TDI Normoxic Trimix Instructor

 • SDI Instructor

 • TDI Advanced Trimix Diver #943010

 • TDI Advanced Gas Blende #943008

 • DAN BLS & AED Instructor

 • IANTD CPR, First Aid, O2 provider, and DMT Instructor Trainer 

 • Motor Boat OperatorIssuing authority Ports & Maritime Organization of Iran

  Credential ID 7/11/17/705106

درباره دنیز

گروه غواصی دنیز با هدف آموزش ،‌پژوهش و بالا بردن سطح کیفی غواصی شروع به فعالیت کرد، این گروه متشکل از غواصان و مربیان با تجربه ایست که علاوه بر تجربه کافی در حوزه غواصی از دانش به روز و کافی نیز برای آموزش شاگردان خود برخوردار هستند .ما در این گروه سعی کرده ایم تا با تربیت غواصان با تجربه و بهره گیری از متد های روز دنیا قدم های خود را  روز به روز محکم تر به سمت قلل موفقیت و دانش در حوزه غواصی برداریم.امید آن را داریم تا در آینده ای نزدیک شاهد موفقیت روزافزون شما عزیزان باشیم

ورود به سایت

ویژه مربیان

آموزش غواصی

Search