اطلاعات دوره های مدرسی غواصی

اطلاعات دوره های مدرسی غواصی

اطلاعات دوره های مربیگری IANTD

دوره آموزش مربی گری سطح تفریحی (نایتروکس و ترامیکس تفریحی)

گواهینامه هایی که پس از اتمام دوره میتوانید صادر کنید :

کلیه سطوح تفریحی

پیش نیاز از سطح دایو مستری (غواص سه ستاره) - دستیار مربی و یا مربی یک ستاره

 • مدرک رسکیو دایور
 • مدرک کمک های اولیه - اکسیژن درمانی - احیا قلبی ریوی
 • نایتروکس
 • اسنشیال دایور
 • مدرک غواصی عمیق
 • حداقل ۱۰۰ غواصی ثبت شده که حداقل ۱۵ غواصی بین ۲۷ تا ۴۰ متر داشته باشد و حداقل شش ماه تجربه غواصی
 • ۱۸ سال تمام

پیش نیاز برای مربیان دو ستاره و یا اپن واتر اینسترکتور (کراس اوور)

 • مدرک کمک های اولیه - اکسیژن درمانی - احیا قلبی ریوی
 • نایتروکس
 • رسکیو دایور
 • اسنشیال دایور
 • مدرک غواصی عمیق

مدت زمان دوره مدرسی از دایور مستری ۷-۱۰ روز

مدت زمان کراس اور ۴-۷ روز

 

شرایط دریافت گواهینامه

 • پاس کردن امتهان تئوری غواصی با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن امتحان استاندارد با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن امتحان نایتروکس یا ترایمیکس تفریحی با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن آزمون کانفاین با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن آزمون اپن واتر با نمره بالای ۸۰
 • پاس کردن تست واتر من شیپ

 

دوره آموزش سطح اول مربیگیری تکنیکال (ادونس نایتروکس - سطح ادونس ترایمیکس تفریحی)

 

گواهینامه هایی که پس از اتمام دوره میتوانید صادر کنید :

کلیه سطوح تفریحی به همراه تکنیکال تا ادونس نایتروکس

پیش نیاز از سطح دایو مستری (غواص سه ستاره) - دستیار مربی و یا مربی یک ستاره

 • مدرک رسکیو دایور
 • مدرک کمک های اولیه - اکسیژن درمانی - احیا قلبی ریوی
 • نایتروکس
 • مدرک ادونس نایتروکس
 • تکنیکال اسنشیال دایور
 • مدرک غواصی عمیق
 • حداقل ۱۰۰ غواصی ثبت شده که حداقل 25 غواصی تکنیکال داشته باشد
 • ۱۸ سال تمام
 • سوپروایزری ادونس نایتروکس

پیش نیاز برای مربیان دو ستاره و یا اپن واتر اینسترکتور

 • مدرک کمک های اولیه - اکسیژن درمانی - احیا قلبی ریوی
 • نایتروکس
 • ادونس نایتروکس
 • تک اسنشیال دایور
 • مدرک غواصی عمیق
 • کراس اور به نایتروکس اینستراکتور

مدت زمان دوره مدرسی از دایور مستری ۱۰-۱۵ روز

مدت زمان کراس اور ۴-۷ روز

مدرسی ادونس نایتروکس ۴-۷ روز

 

 

شرایط دریافت گواهینامه

 • پاس کردن امتهان تئوری غواصی با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن امتحان استاندارد با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن امتحان ادونس نایتروکس یا ادونس ترایمیکس تفریحی با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن آزمون کانفاین با نمره بالا ۸۰
 • پاس کردن آزمون اپن واتر با نمره بالای ۸۰
 • پاس کردن تست واتر من شیپ

درباره دنیز

گروه غواصی دنیز با هدف آموزش ،‌پژوهش و بالا بردن سطح کیفی غواصی شروع به فعالیت کرد، این گروه متشکل از غواصان و مربیان با تجربه ایست که علاوه بر تجربه کافی در حوزه غواصی از دانش به روز و کافی نیز برای آموزش شاگردان خود برخوردار هستند .ما در این گروه سعی کرده ایم تا با تربیت غواصان با تجربه و بهره گیری از متد های روز دنیا قدم های خود را  روز به روز محکم تر به سمت قلل موفقیت و دانش در حوزه غواصی برداریم.امید آن را داریم تا در آینده ای نزدیک شاهد موفقیت روزافزون شما عزیزان باشیم

ورود به سایت

ویژه مربیان

آموزش غواصی

Search