لیست قیمت تجهیزات، گاز و هزینه های جانبی غواصی تکنیکال

 

لیست قیمت اجاره تجهیزات

 

شرح

اجاره روزانه 

ست رگلاتور توئین تانک همراه با لانگ هوز

100.000

اجاره رگلاتور اکسیژن

60.000

اجاره رگلاتور دکو

50.000

اجاره توئین تانک 

70.000

اجاره BCD تکنیکال

60.000

اجاره تانک دکو اکسیژن 

60.000

اجاره تانک دکو 

40.000

اجاره SMB

20.000

اجاره ریل

10.000

 

* درصورت مفقودی یا آسیب دیدگی هر یک از لوازم جبران خسارت با دانش آموز میباشد.
* هزینه اجاره لوازم برای نهایتا ۲ غواصی در یک روز میباشد.
* اجاره تجهیزات فقط برای دانش آموختگان و مربیان این مجموعه میباشد.

هزینه پکیج های گاز

 

شرح

هزینه

پکیج ادونس نایتروکس

150.000

پکیج دکو

200.000

پکیج اکستندد رنچ

300.000

پکیج ترایمیکس

AED1300

 

* هزینه پکیج ها بر اساس تعداد دایو استاندارد هر دوره برنامه ریزی شده.
* هزینه گاز دانش آموزان روی دوره آموزشی آنها محاسبه شده.
* خدمات گاز با قیمت های فوق فقط برای دانش آموختگان و مربیان این مجموعه میباشد.

هزینه مربوط به مربی

شرح

هزینه

همراه هی یک غواصی مربی در غواصی تکنیکال تا عمق ۴۵ متر

110.000

همراهی یک غواصی مربی در غواصی تکنیکال تا عمق ۶۰ متر

150.000

همراهی یک غواصی مربی تا عمق ۱۰۰ متر

300.000

هزینه همراهی یک غواصی دایومستر تکنیکال تا عمق ۴۰ متر

70.000

هزینه همراهی مربی یک غواصی همراه با رفع اشکال تا عمق ۲۰ متر

180.000

هزیه همراهی یک غواصی مربی در دایو دکو همراه با رفع اشکال تا عمق ۴۵ متر

250.000

 

*کلیه هزینه های مربی شامل گاز، تجهیزات و هزینه های احتمالی به عهده دانش آموز میباشد.

© 2015 کلیه حقوق متعلق به گروه غواصی دنیز می باشد

Search